Panasz(tételi) felület

Ellenőrizték a vezetési és pihenőidő szabályoknak történő megfelelését, de nem ért egyet a szankcióval?

Ammenyiben így van, ezt tudomásunkra hozhatja ezen a weboldalon keresztül. A vezetési és pihenőidő szabályozás ugyanaz Európa szerte (Európai Közösség területén). Azonban a szabályok értelmezése és alkalmazása eltérhet országról országra. Az Ön által adott információ segíti a Euro Conrole Route szevezetet az europai vezetési és pihenőidő szabályok ellenőrzésének jobb megértésében. Informaciója segítségével az Euro Controle Route egy leltárt készít ezen nyomatékos pontokról és továbbítja az információkat a tagállamok felé.

Szeretnénk rámutatni, hogy ez nem egy panasztételi és fellebbezési eljárás és hogy az Önre kiszabott szankciót ezért nem vizsgálható felül vagy függeszthető/törölhető el. Panasztételi és fellebbezési eljárásért kérem forduljon azon hatósághoz, mely kiszabta Önre a szankciót.

(Vette vragen zijn verplicht in te vullen)

4.) Ellenőrzés dátuma

6.) Bírságolt szabálysértés

Tachográf használata: 3821/85/EGK rendelet

Egyéb nemzetközi szabályozás

Egyéb nemzeti szabályozás

7.) Vezetési és pihenőidők: hány óra túlvezetés vagy túl kevés pihenő ?

órák

8) Bírság összege ?

9.) Immobilizálás túlvezetésért vagy pihenő hiánya miatt ?

10.) Miért tartja a bírságot aránytalannak ?


egy perces kérdés
baleset / forgalmi dugó
teli parkoló
biztonságos parkolóhelyre vezetés
jármű nem tartozik a rendelet hatálya alá (pl. < 3500 kg)
hatályon kívül van nemzetközi mentesség alapján (561/2006/EK 3. cikk)
hatályon kívül van nemzeti mentesség lapján (561/2006/EK 13/14. cikkek)
tevékenységi nyilatkozat kérése egyébre, mint betegség, éves szabadság vagy a rendelet hatályán kívül eső jármű vezetése

részidős gépjárművezető
egyéb, mint éves szabadság
hétvégi pihenő
most kezdtem, mint gépjárművezető
egyéb: kérem adja meg

egyéb: kérem adja meg

arányos, de túl magas
ugyanez a szabálysértés már korábban bírságolva
ugyanez a szabálysértés már ellenőrizve volt korábban, de akkor nem került bírságolásra
egyéb: kérem adja meg

11.) Professzionálisnak találta az ellenőrt ?

12.) Ellenőr bánásmódja ?

13.) meddig tartott az ellenőrzés? (a lehetséges immobilzáció nélkül) ?

14.) szabálysértés oka (több válasz lehetséges) ?

szabályok nem megfelelő ismerete
nem világos miként kell alkalmazni a szabályokat
pénzügyi megfontolások vezetnek a szabályok megsértéséhez
szabályok adszurdak
a szabályok nem összeegyeztethetők a gyakorlattal
egyéb: kérem adja meg

15.) Mikor került a feltételezett szabálysértés elkövetésre ?

folyó nap
megelőző 28 napon belül
napja

16.) Fuvar típusa ?

személyszállítás
hivatásos áruszállítás
saját számlás
nem-kereskedelmi szállítás

17.) Cégük hivatalos panasszal élt-e a bírság tekintetében ?

18.) Tachográf köteles járművek száma a cégnél ?

19.) Mi a véleménye általában az ellenőrző hatóságokról ?

Semleges Rossz Nincs véleményem

20.) Itt elküldheti részünkre a bírság határozat (jegyzőkönyv) elektronikus másolatát

21.) Egyéb megjegyzések ?

A fájl küldése pár percet is igénybe vehet a méretétől függően .