Disproportionate fines complaint desk

Bent u gecontroleerd op de regels voor rij- en rusttijden, maar bent u het niet eens met de sanctie?

Dan kunt u dat op deze website aangeven. De regels voor de rij- en rusttijden zijn in heel Europa hetzelfde. Maar de interpretatie en controle van de regels kunnen per land verschillen. Uw informatie helpt Euro Contrôle Route een inzicht te krijgen in de handhaving van de Europese regelgeving over rij- en rusttijden en eventuele knelpunten in de handhaving. Met behulp van uw informatie inventariseert Euro Contrôle Route de knelpunten en geeft deze informatie door aan de landen.

Wij wijzen u erop dat dit geen bezwaar- en beroepsprocedure is en dat uw sanctie derhalve niet in behandeling genomen wordt of kwijtgescholden zal worden. Voor bezwaar- en beroepsprocedures verwijzen wij u naar de instantie die u de sanctie heeft opgelegd.

(Vette vragen zijn verplicht in te vullen)

4.) Datum controle

6.) Beboete overtreding

Gebruik tachograaf: EG verordening 3821/85

Overig nationale regelgeving

7.) Bij rij- en rusttijden: hoeveel te veel of te weinig gereden of gerust ?

Uren

8) Hoogte boete ?

9.) Rijverbod opgelegd door te veel rijden of te weinig rusten ?

10.) Waarom ziet u de sanctie als disproportioneel ?


one minute issue
ongeval / file
volle parkeerplaats
doorrijden naar veilige parkeerplaats
Vlakbij huis / eindbestemming
Voertuig valt niet onder de verordening (bv <3500 kg)
Out of scope op basis van Internationale vrijstelling (Vo561/2006 art 3)
Out of scope op basis van Nationale vrijstelling (Vo561/2006 art 13/14)
Verklaring van activiteiten gevraagd voor iets anders dan ziekte, jaarlijkse vakantie of besturen van een voertuig dat buiten de verordening valt

parttime chauffeur
verlof anders dan jaarlijkse vakantie
weekendrust
net begonnen als chauffeur
anders

anders

terecht, maar te hoog
dezelfde overtreding al eerder beboet
dezelfde overtreding al eerder gecontroleerd maar toen niet beboet
anders

11.) Vond u de controleur professioneel? ?

12.) Behandeling door controleur ?

13.) Hoe lang duurde de controle (zonder eventueel rijverbod) ?

14.) Oorzaak overtreding ?

Te weinig kennis van de regels
Onduidelijk hoe regels nageleefd moeten worden
Financiele overweging om de regels te overtreden
Regels zijn onzinnig
Regels sluiten niet aan bij de praktijk
andere

15.) Wanneer is de vermeende overtreding begaan ?

huidige dag
in de 28 voorafgaande dagen
dagen geleden

16.) Type vervoer ?

Personenvervoer
Beroepsgoederenvervoer
Eigen Vervoer
Niet commercieel vervoer

17.) Heeft u of uw bedrijf formeel bezwaar aangetekend tegen de beboeting ?

18.) Aantal tachograafplichtige voertuigen in de onderneming ?

19.) Wat is uw mening over controlediensten in het algemeen ?

Goed Neutraal Slecht Geen mening

20.) Hier kunt u een scan van het boeterapport naar ons sturen

21.) Overige opmerkingen ?

Opmerking : het kan enkele minuten duren voor het versturen van het bestand afhankelijk van de grootte.